Czemu coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching jest bardzo chętnie używanym wśród wielu osób określeniem. W największym skrócie jest to pomoc innym osobom w tym, aby mogli jeszcze lepiej funkcjonować i wspinali się na wyżyny własnych możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z trenerem osobistym, zadaniem którego będzie pomaganie takiej osobie w próbie zdobycia celów, które on sobie wyznaczy.

Przez minione lata wokół coachingu wyrosło wiele mitów, jakie wynikają z wielu powodów. Część osób widzi w tym panaceum na wszystkie kłopoty w zawodowym i osobistym życiu, inni z kolei podążają za modą, nie do końca mając świadomość, o co w tym tak naprawdę chodzi. Ostatecznie będzie to wszystko prowadziło do mało realnych celów, a w efekcie gorzkich rozczarowań.

Często na przykład problemem będzie twierdzenie, że skoro zatrudniło się już coacha, to będzie on mógł doprowadzić do oczekiwanych zmian bez żadnego starania się ze strony osoby, którą się opiekuje. A tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Coach powinien być osobą, która wskazuje kierunek i daje motywację do działania, lecz całą pracę i tak będzie musiała wykonać dana osoba.

Następnym z problemów będzie przekonanie, że samo spotykanie się z coachem, doświadczenie i osobowość jego osoby dadzą bardzo szybko określone efekty, niejednokrotnie tego typu stwierdzenie będzie się słyszało od przełożonych albo kolegów. Tymczasem po kilku sesjach okazuje się, że wszelkie zmiany będą wymagać mimo wszystko sporej determinacji i pracy własnej, i szybko będzie się pojawiało zniechęcenie i rozczarowanie.

Oczywiście nie jest tak, że coaching będzie posiadał jedynie ujemne strony i nigdy się nie sprawdzi, bo mimo wszystko jest to metoda cechująca się naprawdę dużą efektywnością i skutecznością. Wymagać jednak będzie należytego podejścia już od samego początku, wiele problemów się bowiem bierze z zupełnego niezrozumienia tego, na czym praca z coachem ma polegać.

Jeśli ktoś świadomie będzie się decydował na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu i ma motywację, aby to zrobić, to dobry coach na pewno mu w tym pomoże. Przede wszystkim może on wskazywać drogę, jaką warto podążać, żeby zaplanowane zmiany faktycznie poszły w dobrą stronę.