Dotacje na warsztaty zamknięte


Klienci z wybranych podmiotów aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Zachodniopomorski Program Edukacyjny” na weekendowe Szkolenia Dla Mówców dotację dostały następujące projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Jakości w spółce Astrastal
 • Szkolenie rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „implementacja nowoczesnego, interdyscyplinarnego systemu wytapiania żeliwa”
 • eksport innowacyjnej technologii firmy JAKUSZ wspierany przez Unię Europejską.
 • innowacyjny model Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • sporządzenie planu rozwoju importu – wybór optymalnych instrumentów proimportowych.
 • opracowanie metodyki otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i wdrożenie mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • sporządzenie i implementacja przez firmę Górecki wzoru modernizacyjnego kołpaka samochodowego
 • opracowanie i wdrozenie nowego wzornictwa w spółce BUDVAR Centrum S.A.
 • opracowanie oraz implementacja produkcyjne innowacyjnych aluminiowych procesów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług
 • struktura telekonferencji przez Internet
 • rozbudowa serwisu edukacyjno-językowego dla dzieci i młodzieży YUMMY.PL
 • rozszczerzenie istniejącego systemu informatycznego o funkcjonalność systemowego składania zamówień (moduł B2B)
 • system teleinformatyczny dla potrzeb wymiany danych firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • wdrożenie programu wymiany informacji do zarządzania barwą
 • wdrożenie innowacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Kamsoft.
 • uruchomienie koncepcji rozwoju importu w firmie Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys
 • wdrożenie systemu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między Wanicki Serwis sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • uruchomienie systemowego technologicznie rozwiązania informatycznego w Bookland.net w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych
 • wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW
 • zbudowanie internetowego systemu wspierającego beneficjentów w prowadzeniu i zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE.
 • stworzenie internetowego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • wypracowanie zdalnego serwisu wspierającego dział księgowości w zakresie analizy finansowej, prognozowania i budżetowania

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie pracowników