Czemu coaching nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy.

Coaching jest bardzo chętnie używanym wśród wielu osób określeniem. W największym skrócie jest to pomoc innym osobom w tym, żeby jeszcze lepiej oni działali i zdobywali kolejne szczyty swoich możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z trenerem osobistym, rolą którego jest pomaganie swojemu podopiecznemu w uzyskaniu celów, które on sobie wyznaczy.

W ciągu ostatnich lat wokół coachingu pojawiły się liczne mity, jakie wynikają z rozmaitych powodów. Niektórzy widzą w tym panaceum na wszystkie kłopoty w zawodowym i osobistym życiu, z kolei inni podążają za modą, nie zawsze będąc świadomymi, na czym coaching polega. W rezultacie będzie to wszystko prowadziło do nierealnych celów, a w efekcie przykrych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi postawa, że jeżeli się już zatrudniło coacha, to będzie on mógł doprowadzić do oczekiwanej zmiany bez większego wysiłku jeśli chodzi o pracę osoby, którą się opiekuje. A tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Coach powinien być osobą, która wskazuje cele i daje impuls do tego, żeby działać, ale dużą część pracy i tak musi wykonać dana osoba.

Kolejnym z problemów jest postawa, że samo spotykanie się z coachem, jego doświadczenie i osobowość dadzą bardzo szybko określone efekty, często takie stwierdzenia słyszy się od przełożonych czy kolegów. Tymczasem po odbyciu kilku sesji będzie się okazywało, że wszelkie zmiany będą wymagać mimo wszystko sporej determinacji i ciężkiej pracy, i szybko zaczyna się pojawiać rozczarowanie oraz zniechęcenie.

Rzecz jasna wcale tak nie jest, że coaching będzie posiadał same ujemne strony i nie zdaje egzaminu, ponieważ mimo wszystko jest to technika która się cechuje dużą skutecznością i efektywnością. Wymaga jednak odpowiedniego podejścia już od samego początku, sporo problemów bierze się bowiem z nie rozumienia do końca tego, na czym oparta jest praca z coachem.

Gdy ktoś świadomie się decyduje na dokonanie jakiś zmian w życiu, które prowadzi i ma chęci, aby to zrobić, to dobry coach bardzo mu może w tym pomóc. Przede wszystkim będzie on wskazywał drogę, jaką należy podążać, żeby zaplanowane zmiany naprawdę poszły w odpowiednim kierunku.