Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem programu nr DCP/79 1 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Oświatowego

Program debata podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Negocjacji
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zgierski oraz żywiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kaprinż” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej „Pollena-Ścinawa” S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Spółdzienia Inwalidów ZAWRAT, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „Color-System” sp. cywilna, PETROTEL Sp. z o.o. , Ad-Procurement Sp. z o.o. , Cyfrowafirma.pl Sp. z o.o., INVENTIV Beata Ceglińska, MWP NET Sp. z o.o., Talento Consulting Przewrocki, Chmielewski Spółka jawna, YUMMY FACTORY , CD S.A., OTS Mirosława Sarnowska, Studio Sonica Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.