Pomoc pieniężna na warsztaty HR


Uczestnicy z wybranych podmiotów wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących.
Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Program Regionalny” na trzy Szkolenia Dla Działów Zakupów subwencję otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Jakości w firmie Irchowicz
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • E-administracja warunkiem ekspansji Polski. przyrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej.
 • import szansą na intensywny wzmocnienie strategii działania i wzmocnienie konkurencyjności Spółki Alad
 • innowacyjna, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • planu intensyfikacji importu dla firmy POL-MAK Sp. J.
 • sporządzenie procedury wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o.
 • sporządzenie i uruchomienie do produkcji modernizacyjnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • sporządzenie i uruchomienie rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie nowych materiałów i uruchomienie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • opracowanie, implementacja i implementacja aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.
 • przygotowanie „harmonogramu intensyfikacji eksportu” dla firmy „Levant”
 • reorganizacja platformy informatycznej dla modelowego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • proces B2B dla firm tworzacych środowisko kancelaryjnego obiegu dokumentów.
 • technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • utworzenie serwisu gpsfriendly.com- wdrożenie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • uruchomienie nowoczesnego procesu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B
 • uruchomienie nowoczesnych procedury zabezpieczania i przetwarzania danych w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych-Disaster Recovery
 • implementacja koncepcji intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie PHU MIRO Mirosław Morgowicz
 • uruchomienie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • wypracowanie modernizacyjnej platformy RekoMe świadczącej e-usługę z zakresu narzędziowej rekomendacji produktów
 • zbudowanie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • wypracowanie zdalnego serwisu do narzędziowego zarządzania systemami lojalnościowo – płatniczymi
 • wypracowanie cyfrowego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie handlowców