Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr IJBN/49 6 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Treningi Z Negocjacji
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Gorzów Wielkopolski oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo – Uslugowa „OWI”, Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Marol-Gaz – Marcin Czapp – Montaż instalacji gazowych, serwis, BEZWODNA Myjnia ręczna, Rejon Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Rzeszów Sp. z o.o. , P.H.U. „ORBISAT” S.C. B. Ojcowicz & W. Ojcowicz, BioControl Polska , FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” , Kamerados , mProfil , Rafał Macierzyński ReDesigners, Znany Lekarz , Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME Łukasz Rycharski, DEKOR Media Sp. z o.o., P.P.H. KOSIEK Krzysztof Kowalski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.