Dofinansowanie na warsztaty biznesowe

Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Opolski Program Społeczny” na dwudniowe Warsztaty Z Kierowania Zespołami grant uzskały opisane poniżej projekty:

 • Szkolenia dla Programistów w firmie Wieńczycki Production
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „Budowa „ostatniej mili” w rejonie Zgierz, Stryków oraz Głowno”
 • eksport naszą szansą.
 • innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny portal udostępniający kompleksową ofertę turystyki nadmorskiej “ morze-latem.pl
 • opracowanie zoptymalizowanej aplikacji do zautomatyzowanego tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi
 • sporządzenie i implementacja metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę Rymatex
 • opracowanie i uruchomienie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • opracowanie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • sporządzenie wzoru kabiny na kadłub łodzi transportowych, patrolowych i ratunkowych.
 • platforma biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu
 • platforma technologiczna – innowacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów elektronicznych – Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • rozbudowa przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji zabawek w TREFL S.A.
 • proces mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala
 • systemy i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żąrejestrów przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • utworzenie serwisu gpsfriendly.com- wdrożenie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • uruchomienie modernizacyjnego scentralizowanego procesu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług cyfrowych B2B.
 • implementacja modelu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • uruchomienie interdyscyplinarnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego integrację z programami IT partnerów.
 • wdrożenie e-usługi SPITE jako nowoczesnego rozwiązania dla użytkowników poczty elektronicznej.
 • stworzenie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • stworzenie cyfrowego serwisu do technologicznego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • stworzenie mobilnego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi osystemowania komputerowego.

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie załogi