Symulacje kreatywne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Eksperymentalne zezwala się na nizej wymienione tematy do egzaminu:

  • gra biznesowa : „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy” oraz „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich”
  • symulacja słownikowa – „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech” i „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków”
  • zabawa słownikowa – „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej” i Symulacje i „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na danych źródłowych z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • zabawa kreatywna : „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata” oraz „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • gra biznesowa – „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)” i „Chrześcijaństwo wschodnie na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i w Moskwie w literaturze podróżniczej (XVI-XVII w.)”
  • gra edukacyjna – „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Nazwiska mieszkańców Gniezna”
  • zabawa lingwistyczna : „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w” i „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu”
  • gra edukacyjna – „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” oraz „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu”
  • zabawa lingwistyczna : „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” i „Kultura masowa i środki jej przekazu ”