Subwencje na treningi zamknięte


Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Lubuski Fundusz Edukacyjny” do kolejnego etapu dopuszczono poniższe granty:

 • wypracowanie zdalnej platformy społecznościowo-aukcyjnej – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-zasobów – szkolenia menedżerskie
 • Szkolenia Dla Handlowców – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie opartego na idei 3C portalu informacyjno-spolecznościowego dla lekarzy – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisu cyfrowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi z konfliktów
 • zbudowanie uniwersalnego programu rezerwacji i rejestracji – szkolenia sprzedażowe
 • wzrost konkurencyjności firmy Dental-S poprzez implementacja wzorów użytkowych urządzeń medycznych – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia firmowe
 • „wzmocnienie strategii działania Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – warsztaty z delegowania
 • Badania i komercjalizacja modernizacyjnego produktu – szkolenia miekkie
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad uruchomieniem energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa systemu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – treningi menedżerskie
 • Centrum Wyjazdów Biznesowych – szkolenia sprzedażowe
 • Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA – warsztaty z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi – szkolenia z delegowania
 • multimedialny proces Współpracy Wydawniczej – szkolenia negocjacyjne