Środki Unijne na kursy z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Program Strukturalny” do merytorycznego etapu dostały się niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie internetowej e-usługi rejestracji i współdzielenia wyników ćwiczeń sportowych i postępów w odchudzaniu – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie multimedialnych kursów zdalnego nauczania kandydatów na kierowców zawodowych – szkolenia interpersonalne
 • Certyfikowane WarsztatyZe Skuteczności Osobistej – treningi miekkie
 • wypracowanie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – szkolenia pracownicze
 • stworzenie portalu zdalnego SEQ (Ships Equipment) dla branży wyposażenia okrętowego – warsztaty zamkniete
 • stworzenie serwisu zdalnego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie programów wynagrodzeń pracowniczych – szkolenia firmowe
 • stworzenie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – szkolenia z przywództwa
 • wzrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ SKOK TECHNOLOGICZNY eksportu – ETAP I – treningi sprzedażowe
 • wzmocnienie sprzedaży eksportowej firmy WIT-POL sj poprzez intensyfikację działań – szkolenia firmowe
 • Adadio – zintegrowana platforma B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich – szkolenia interpersonalne
 • Badania i unowocześnienie nowoczesnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia z obslugi klienta
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i implementacja otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia z konfliktów
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – szkolenia biznesowe
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – treningi menedżerskie
 • Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość – warsztaty miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie modernizacyjnej procedury produkcji wkładów do zmywarek – szkolenia menedżerskie
 • E-kandydatpl – zaawansowana koncepcja zdalna określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – szkolenia z asertywności