Opinie – szkolenia z innowacyjności – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista wygranych projektów w programie dotacji Norweskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • D7/I/ŚLĄSKIE-, Mobilny system radiografii cyfrowej jako innowacyjna i proekologiczna metoda badań NDT pozwalająca na uzyskanie szybkich i niezawodnych analiz wyników badań, RUDPOL-OPA SA, . Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie GFKM
  • BG3/N/PODLASKIE-, Umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki wśród światowych producentów kształtek elektrooporowych poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie do produkcji innowacyjnej grupy produktów., FOX FITTINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Andrzej Batko .
  • D4/U/POMORSKIE-, Znaczące ulepszenie produktu poprzez przystosowanie do potrzeb innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego., DIL SUROWCE WTÓRNE SPÓŁKA CYWILNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Progress project
  • D9/Y/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym oraz umocnienie pozycji firmy na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu zintegrowanej linii technologicznej do produkcji serów typu włoskiego. , Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Santorski. Zalecane w agencji Avenhansen
  • G8/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez twórcza implementacja innowacji w postaci nowoczesnej samochodowej linii diagnostycznej., CARPOINT Zbigniew Kwapuliński, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Training Partners
  • A9/I/PODKARPACKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii produkcji wielkośrednicowych elastycznych przewodów wentylacyjnych ssąco-tłoczących., DLD SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce IBD Business School
  • DC8/R/KUJAWSKO POMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie produkcji innowacyjnych, wysokoelastycznych membran dyspersyjno-emulsyjnych dla branży budownictwa drogowego oraz kubaturowego w oparciu o własne prace badawcze., MIXBUD PATRYK BILKE, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane w spółce Profess
  • C8/F/ŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii filmowania na dużych obiektach , BALANCED BUILDINGS , Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Herra. Zalecane szkolenia w firmie Certes
  • H9/F/DOLNOŚLĄSKIE-, wzrost innowacyjności firmy poprzez zakup maszyny do układania mas bitumicznych w niskich temperaturach., Jarosław Kałmuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,BUD-MET”, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia w spółce Homo Creatore