Symulacje biznesowe – tematy do egzaminu


Informujemy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe zaleca się tu przedstawione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja menedżerska : „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly” i „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • symulacja menedżerska – „Język angielski w aspektach wspołczesnego życia społecznego” oraz „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • symulacja biznesowa – „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na modelu tabloidów ” oraz Gry i „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • symulacja kreatywna : „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” oraz „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • gra menedżerska : „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich” i „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych”
  • symulacja kreatywna : „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” i „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca”
  • zabawa lingwistyczna – „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie” oraz „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna – „Wizerunek w kulturze popularnej” oraz „Honor i jego znaczenie w islamie na modelu obserwowanych aspektów życia religijnego i rodzinnego”
  • symulacja decyzyjna : „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” oraz „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza”