Informacja – weryfikacja – Kurs Coachów

Informacja – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kursantów „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia będzie program zamknięte szkolenia z komunikacji sprzedażowej

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • kurs auditorów wewnętrznych
 • Strategiczny hr
 • Zarządzanie czasem- jak poprawić efektywność pracy
 • Negocjacje – przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JASTRZĘBIEJ GÓRY
 • STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK
 • TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO „ENERGIA” PRZY TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
 • TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZY ZACHĘCIE – NARODOWEJ GALERII SZTUKI
 • KLUB PIŁKARSKI „GÓRNIK” WAŁBRZYCH
 • STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA OSOWA
 • KLUB SPORTOWY ZŁOTÓW
 • STOWARZYSZENIE INICJATYWA WOBEC ZAGROŻEŃ „NEPSIS”
 • FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z GŁĘBI SERCA
 • KLUB SPORTOWY „OSIR”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO „KUROPATWA”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • FUNDACJA „MASZ SZANSĘ ŻYĆ” IMIENIA ANDRZEJA OLAKA PRZY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE
 • FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM „KUBUŚ”