Scenki menedżerskie – tezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Doświadczalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście publikacje do superwizji końcowej:

  • gra menedżerska : „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego” oraz „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • symulacja językowa – „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” oraz „Historia i filmowa legenda „Titanica””
  • zabawa decyzyjna : „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” oraz Gry Biznesowe oraz „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim”
  • symulacja menedżerska : „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej” i „Język Shreka”
  • zabawa lingwistyczna : „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa” i „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • symulacja komunikacyjna – „Motyw zbrodni w pierwszych utworach Fiodora Dostojewskiego” oraz „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina”
  • zabawa językowa – „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej” oraz „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • symulacja lingwistyczna : „-kulturowy obraz współczesnej policjantki” i „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku”
  • gra lingwistyczna : „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych” oraz „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”