Ogłoszenie – test – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Trenerów Interpersonalnych:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym etapem egzaminu winien być temat praktyczne szkolenia relaksacyjne

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej
 • Psychologia w negocjacjach
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Motywowanie pracowników i współpracowników


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W PRZEMYŚLU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZCZYTNICA I OKOLICE
 • FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI „TREFL”
 • KŁODZKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
 • PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE W NOWYM TARGU
 • KLUB SPORTOWY LKS „PŁOMIEŃ” CHLEBOWO
 • WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „MAŁA OJCZYZNA”
 • MIEJSKI BIAŁOSTOCKI KLUB BRYDŻOWY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA”
 • STOWARZYSZENIE SKANSEN „PAROWOZOWNIA KOŚCIERZYNA”
 • KALISKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT – „HELP ANIMALS”
 • STOWARZYSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • FUNDACJA „TWÓJ PORANEK”
 • KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „FOCUS”