Granty Europejskie na kursy menedżerskie


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Strukturalny” do drugiego etapu zaakceptowano tu wymienione programy:

 • zbudowanie elektronicznej ogólnopolskiej platformy doradczej do automatycznych analiz biznesowych dla MSP – warsztaty HR
 • stworzenie nowoczesnego modelu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – warsztaty z obslugi klienta
 • Warsztaty Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi – szkolenia firmowe
 • zbudowanie platformy EFM pozwalającej świadczyć e-usługę przeprowadzania wieloaspektowych badań związanych z otoczeniem firmy – treningi z asertywności
 • stworzenie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – szkolenia handlowe
 • stworzenie serwisu mobilnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia z delegowania
 • stworzenie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – warsztaty sprzedażowe
 • progres potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z oo – warsztaty z przywództwa
 • wzmocnienie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację modelów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – warsztaty z zarządzania projektem
 • „zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” – warsztaty miekkie
 • kontrola procesów biznesowych dzięki wdrożeniu programu B2B w firmie Insoft Consulting Sp z oo – warsztaty ze stresu
 • zdiagnozowanie możliwości wejścia firmy GP Inter-Solutions na rynki angielski, walijski i szkocki – warsztaty HR
 • Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego – warsztaty sprzedażowe
 • Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem – szkolenia z zarządzania czasem
 • Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm – warsztaty z zarządzania projektem
 • E-awizo – pewna usługa odbioru wiadomości – treningi z obslugi klienta
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą ekspansji dla firmy Signum spzoo – treningi firmowe