Kiedy przychodzi czas na to, żeby się przekwalifikować.

W pracy większość osób spędza dużą część życia, licznych przypadkach będzie to nawet więcej niż dziesięć dziennie. Z tego też powodu to, jak się tam czujemy bardzo się odbija na innych rzeczach, wykorzystaniu czasu wolnego czy relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Ciągły stres i napięcie wpływają bardzo negatywnie także na zdrowie danego pracownika.
Jeśli sytuacja staje się zbyt trudna, to być może najwyższy czas zastanowić się nad zmianami, czasem trzeba wręcz podjąć takie ryzyko. Przede wszystkim należy mieć pewność, czy kłopoty sprawia szef, u którego się jest zatrudnionym, czy też co się w pracy robi. W pierwszym przypadku będzie się mówić o toksycznym pracodawcy, i to tak naprawdę u niego nie będą odpowiadać warunki na jakich się jest zatrudnionym, zakres obowiązków czy wysokość wynagrodzenia.
Jeżeli natomiast ktoś bez względu na warunki, w jakich pracuje nie potrafi się cieszyć z tego, czym się ma zajmować, to wówczas będzie się miało do czynienia z toksycznym zawodem. W takim przypadku przestaje się widzieć wszelkie pozytywy, może zacząć brakować chęci do rozwoju i planowania swojej zawodowej przyszłości.
Jeśli chodzi o pierwszy przypadek przeważnie powinna wystarczyć zmiana pracodawcy, aby sytuacja uległa zmianie. Drugi przypadek będzie się najczęściej wiązał ze zmianą zawodu, co nie oznacza bynajmniej, że zacząć trzeba będzie wszystko od samego początku, a umiejętności, które się zdobyło stają się zbędne. Niejednokrotnie właśnie wcześniej zdobyte umiejętności bardzo się przydają w nowym zawodzie.
Obawę części pracowników będzie zapewne budził czas, którego będzie się potrzebować do kompleksowego zmienienia swojego zawodu. Tutaj nie ma ściśle określonych reguł, wiele będzie bowiem zależało od tego, czym się będzie chciało w życiu zajmować. w bardziej specjalistycznych zawodach może być nawet potrzebne parę lat aby osiągnąć biegłość, lecz w niejednym przypadku może wystarczyć parę miesięcy.
Ważną rzeczą jest także to, kto będzie pomagał podczas ustalania swojej przyszłości zawodowej, czy samemu się tym zająć, czy wykorzystać profesjonalną pomoc. Można się zastanowić nad rozmową z profesjonalnym doradcą, niejednokrotnie również w urzędach pracy uzyskać można możliwość skorzystania z pomocy.