Aktualności – test – Szkolenie Trenerskie

Informacja – egzamin – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów HR:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym etapem egzaminu musi koniecznie zostać temat szkolenia z motywowania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie klientem strategicznym – key account management
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Budowanie zespołu. lider & członek zespołu
 • Efektywne przywództwo


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO SZKOLNE IM.M.REJA
 • FEDERACJA STOWARZYSZEŃ „AMAZONKI”
 • FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM „JUTRZENKA”
 • SZAMOTULSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „POMOC”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA CIĘŻKICH KRWOTOKÓW
 • FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI
 • LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „OPIEKUN”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GIMPEL” NOWY TARG
 • „CARITAS BLIŹNIM”
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ „PSORIASIS”
 • FUNDACJA ŻYCIA PODKARPACKIEGO – PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE „NA SZLAKU ŻYCIA”
 • STOWARZYSZENIE KRÓLUJ NAM CHRYSTE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA