Symulacje szkoleniowe – monogram prof. Kowalski


Gry szkoleniowe – bibliografia na warsztaty:

 • Warsztaty Dla sprzedawców dla studiów magisterskich
 • 7 dni w Masywie Śnieżnika i Górach Bialskich
 • Gry szkoleniowe , dr C. Ciborowski
 • Beskid Sądecki i Pieniny
 • Historia Nowego Sącza. Od wstąpienia dynastii Wazów na tron do pierwszego rozbioru
 • Symulacje strategiczne , prof. G. Błaszczyk
 • Ocena biznesowa efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena biznesowa systemu realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie projektów szkoleniowych ‘z luką finansową’
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – przeglad potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 30.09.2012 r.)
 • Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku
 • Zamek w Wiśniczu
 • Powiatowy Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Gminy
 • Negocjator – Frederick Forsyth (333)
 • Klucz do samopoznania – Colin P. Sisson (970)
 • Marzenia i koszmary (tom 2) – Stephen King (1822)
 • Sławni ludzie – życie, myśli, anegdoty – Piotr Łopuszański (2326)
 • Saga o Elryku (tom 8 – Zwiastun burzy) – Michael Moorcock (2701)
 • Księga krwi (tom 5) – Clive Barker (3386)
 • Saga o ludziach lodu (tom 17) – Margit Sandemo (4295)
 • Przypadkowa podróż – Marcin Celmer (4757)
 • Genetrix i zabójca światów – Wojciech Szyda (5636)
 • Metoda Packerhausa – Gene Wolfe (6292)
 • Kazania najkrótsze – ks. Mieczysław Maliński (6675)
 • Symulacje menedżerskie , mgr E. Bączkowicz