Zamknięte szkolenia HR

 • Finansowanie procedury uzyskania ochrony patentowej w Europie na zgłoszenie nr P 388389
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna – szkolenia z zarządzania projektem
 • modernizacyjne systemy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – treningi menedżerskie i praktyczne szkolenia z delegowania
 • nowoczesne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i uruchomienie – treningi handlowe
 • Szkolenia Sprzedażowe Warszawa – szkolenia ze stresu i anglojęzyczne szkolenia zamkniete
 • Internet w domu – dobry start w przyszłość
 • mobilna struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia interpersonalne
 • Katalizator inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego – szkolenia ze stresu
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych –
 • Masterbrain – społecznościowy portal e-usług do tworzenia i upowszechniania elektronicznych treści edukacyjnych – warsztaty handlowe
 • Modelowanie biznesu B2B w oparciu o system automatyzacji wymiany danych i informacji
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z zarządzania projektem
 • Nowoczesne technologie szansą ekspansji zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – szkolenia sprzedażowe
 • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny – warsztaty biznesowe
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – zoptymalizowana usługa masowej e-faktury – treningi z asertywności
 • Południowo-zachodni Szlak Cysterski – szkolenia menedżerskie
 • Pozyskiwanie i obsługa kontrahentów zagranicznych na rynkach wschodnich
 • Proekologiczna metodyka utylizacji metanu z kopalń – szkolenia miekkie
 • R@CK – Rodziny Cyfrowych Kompetencji – szkolenia interpersonalne
 • Rezerwujnet – struktura on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • rozwój importu REBEL sc w oparciu o Plan intensyfikacji eksportu – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzmocnienie strategii działania biznesu dzięki własności intelektualnej system promocyjno-informacyjny
 • rozwój działalności importowej poprzez zbudowanie harmonogramu rozwoju importu – warsztaty menedżerskie
 • rozwój firmy 990 Public Relations poprzez eksport usług doradczych
 • skok technologiczny firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia zamkniete
 • unowocześnienie POLIMARKY SJ poprzez nowoczesne inwestycje
 • Sportuptv – utworzenie elektronicznego serwisu sportowego typu wideo na życzenie – treningi z obslugi klienta
 • Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny
 • Toruń – Hanza nad Wisłą – warsztaty biznesowe
 • Uruchomienie pakietu usług eOrderLNG świadczonych dla firm z sektora MSP obejmujących swym zakresem zbieranie i translację zamówień – szkolenia handlowe
 • VoDo – platforma on-line do zarządzania ruchomymi obiektami
 • Wejście na rynki zagraniczne, zbudowanie portalu www dla klientów i hurtowników – treningi menedżerskie
 • WirtualneLekcjepl – zbudowanie unikatowego wortalu umożliwiającego tworzenie poprzez Internet kursów e-learningowych wraz z bazą szablonów lekcji – szkolenia handlowe
 • Wykonanie wortalu informacyjno – promocyjnego: Podkarpackie Zagłębie Turystyczne obejmującego bazę rejestrów, komentarze, newsletter, funkcjonalną wyszukiwarkę
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – szkolenia negocjacyjne
 • Zasystemowanie i wypracowanie osystemowania wspomagającego zarządzanie procesami MonkeyProject i obsługę kontaktów z klientami MonkeyCRM dostępnego przez przeglądarkę internetową w modelu SaaS – szkolenia z asertywności
 • nabycie i wdrożenie dedykowanego modelu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty z przywództwa
 • Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku – szkolenia miekkie}