Wyjazdy integracyjne – Toruński Kurs


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji niniejszym dziękują w imieniu naszego Zarządu za zaangażowanie na doaradztwo i mentoring – podpisano: Florian Andrzejak, Wiliam Choroba, Tymoteusz Burzyński i Chrystian Kandzia

 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna. „Przestrzeń a także turystyka – metodologia a także kontrasty”
 • Lutowy Panel Ekspertów Personalnych Wyjazdy Firmowe
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja dla Studentów a także docentów z serii „Biografie codzienności” – „Biografie miejsc pamięci”
 • XXXIII Spotkanie Cykliczne team building Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii oraz analityce lipidów
 • XV Jubileuszowe Międzynarodowe Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Kardiologiczne „Wschód-Zachód”
 • XV Ogólnopolskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Międzywydziałowe „Postęp w kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej”.
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building System podatkowy w Polsce – jego rola a także znaczenie w procesach gospodarowania
 • Radiologia – Wspólna Sprawa
 • Religia a także etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych
 • Kongres Planarny team building organizowana przez Zakład Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu
 • Szkolenie menedżerskie team building Innowacyjne linie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego jak również zwierzęcego o właściwościach prozdrowotnych – oferta dla przemysłu POLAGRAFOOD 2014
 • Badania regionalne w Europie.
 • XLII MIĘDZYNARODOWEGO Spotkanie integracyjne KÓŁ NAUKOWYCH „Koła Roczne szkołą twórczego działania”
 • regionalna Konferencja Teoretyczna team building „Osoby niepełnosprawne w szkolnictwie wyższym”