Awans i praca – zestaw sugestii doradcy zawodowego

Namówiliśmy zaproszonego przez nas menedżera z popularnego vortalu rekrutacyjnego Szukam Pracy do napisania felietonu dot. przyspieszenia własnej kariery w czasie zmiany pracy. Tu poznasz opinie naszego gościa.
Jednym z kluczowych czynników skutecznego zabiegania o stanowisko jest niewątpliwie odpowiednie zareklamowanie się. Mowa tutaj nie jedynie o rozmowie wstępnej, lecz o momencie nieco wcześniejszym. Aby wszakże udało się dotrzeć do momentu rozmowy kwalifikacyjnej, konkretne pisma związane z naborem muszą trafić do pracodawcy. Z tego powodu niezwykle ważny jest fakt, aby nasz życiorys zawodowy oraz nasz list motywacyjny były napisane zgodnie z obecnymi regułami. Poza tym oczywiście należy ewentualnego pracodawcę jakimś motywem zafrapować, a w pewnych przypadkach także zaskoczyć. Przede wszystkim trzeba natomiast spowodować, aby podanie o pracę, jak również życiorys zawodowy były zbudowane w stosowny sposób. Jest to szczególnie istotne w relacji do tego pierwszego, ponieważ łatwo zauważyć, że niemało aplikujących ma istotny dylemat ze wskazanym dokumentem. Niedopatrzenia tkwią zarówno w opacznie przedstawionej treści, jak i w niewłaściwym formacie tekstu. Warto więc tu zaakcentować, iż prawidłowo utworzony list motywacyjny składa się z określonych segmentów, które są poniekąd obowiązkowe. Są to:

 • dane osobowe,
 • miejscowość i data,
 • adresat,
 • zwrot kurtuazyjny,
 • rozpoczęcie,
 • część właściwa,
 • zamknięcie,
 • kończący zwrot kurtuazyjny.

  Z pierwszą połową szczególnego kłopotu ogólnie nie powinno być, jednak należy wyszczególnić, jakie dane muszą być uwzględnione we wprowadzeniu, części właściwej oraz w zamknięciu. W introdukcji z reguły dodaje się tego typu informacje, jak krótkie przedstawienie osoby, źródło, z jakiego dowiedzieliśmy się o tym stanowisku pracy i wreszcie adnotacja dotycząca tego, na które stanowisko pracy chcemy się dostać. Rozwinięcie to miejsce na umotywowanie własnych działań, by objąć stanowisko. Warto więc wspomnieć o tym, z jakiego względu konkretnie nas spółka powinna zatrudnić, a nie kogoś innego. A więc jest to miejsce na szczycenie się nabytymi zdolnościami. I wreszcie konkluzja. W tym miejscu należy opisać swoją gotowość do przyjęcia dyskutowanej funkcji, wyrazić chęć spotkania w siedzibie firmy na rozmowie rekrutacyjnej. List motywacyjny ma być sformułowany zwięźle i na temat.

  Znajdź oferty praca w poznaniu