Literatura dla słuchaczy zajęć – symulacje


Gry strategiczne w naszym projekcie dla inżynierów będą sformułowane na tym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie przedstawionych tu opracowań przed wykładem Symulacje .
Nadmieniamy w tym miejscu, iż następujaca baza zawiera pozyje wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Szkolenie Postaw Przywódczych w Dynamicznej Organizacji, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Cernowska
 • BHP w samochodowym zapleczu technicznym
 • Uzdrowiska Polskie Informator
 • Części maszyn cz.I
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym.
 • Gospodarka pojazdami trakcyjnymi PKP
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne.Prot.nr 108-zamiany 439s 24cm
 • Mistrz w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Spajanie i cięcie metali
 • Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach
 • Twój warsztat fotograficzny
 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Niezawodność łączników energoelektrycznych
 • Technologia budowy pojazdów samochodowych.
 • Projektowanie analogowych układów scalonych
 • Poradnik matematyczny cz.II
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Klucze do Basicu
 • Poradnik ziołowy
 • Galwanotechnika domowa
 • Cymes czyli kuchnie żydowska
 • Szyfr Enigmy.Metody złamania
 • Twój wymarzony komputer.
 • TANGO.
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
 • Historia Polski od czasów najdawniejszych do 1990r.
 • Microsoft ACCESS. Relacyjna baza danych dla Windows.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm
 • Elementy ekonomii matematycznej.Statyka 244 str., 20 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Zadania z mechaniki ogólnej – statyka cz.I Wyd.IV 206 str., 24 cm
 • Regulatory wielofunkcyjne Układy i systemy elektroniczne 324 str., 24 cm
 • Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm
 • Symulacje motywacyjne – fundamenty praktyczne
 • Historia 2 Wyd.I Dzieje Nowożytne 1492-1815 Podręcznik dla kl II LO 328 str., 24 cm
 • Systemy mikroprocesorowew automatyce napędu elektrycznego Wyd.2 183 str., 20 cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Visual BASIC 3 w 21 dni 854 str.,23 cm
 • Office English korenspondencja handlowa elektroniczne biuro zebrania 389s 24cm
 • Geografia turystyczna świata cz.1 Wyd.II 402 str., 24 cm
 • Wielki słownik polsko-angielski P-Ż
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki Wyd.III 506 str,24 cm
 • Statystyka z komputerem Wyd.III 300 str, 24 cm
 • Mikroekonomia 681 str, 24 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 978 str, 20 cm
 • Autonomia PC wyd.III + dyskietka 616 str 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t.1
 • Technika świetlna „98 t.2 Leksykon – informator 424 str, 24 cm
 • Wywiad gospodarczy – pozyskiewanie i ochrona informacji 343 str, 21 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.1 549 str, 24 cm
 • Geometria wykreślna w budownictwie 292 str, 24 cm
 • Encyklopedia – Polska 2000 – geografia 120 str, 31 cm
 • TCP/IP 402 str, 24 cm
 • Słownik chemiczny angielsko-polski 516s 23cm
 • Pzegląd chemii nieorganicznej cz.3 334 str, 24 cm
 • Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystanie gazu. 443s 23cm
 • P-Psychologia-podręcznik akademicki cz.3 933 str, 24 cm
 • Sztuka świata. Atlas zabytków