<!–more–>Najróżniejsze terenowe gry dla pracowników są coraz popularniejsze wśród małych i dużych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem spore zalety, które się odniesie przy organizacji takiego wydarzenia. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra potrafi poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a jednocześnie rozszerzyć umiejętności i kompetencje tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Jakiś czas temu z ze sporym rozmachem zorganizowano przez znany koncern farmaceutyczny gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu ludzi uznało za największą w naszym kraju. Uczestniczyli w niej bowiem praktycznie wszyscy pracownicy firmy, co dało 450 osób. Poza tym całością opiekowało się 35 trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za zajęcia z poszczególnymi grupami.
<br>
Część z tego zespołu trenerów stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, ale zdecydowaną większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przyjechali oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i tam przeszli krótkie szkolenie. Przez to bez żadnego problemu poradzili sobie z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Pierwszoplanowym trenerem był sam Prezes Zarządu, który w życiu prywatnym interesuje się alpinistyką. Postanowił on wykorzystać swoją pasję i zainteresowania do tego, aby w oparciu o górską wyprawę dać innym uczestnikom dużo wiedzy w temacie kierowania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Tym samym nawiązał on do tematyki pracy zespołowej, tak ważnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 teamów, które przez cały dzień zajmowały się wyznaczonym planem. Główny element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w których członkowie drużyn powinni się wykazać komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończone były dostarczeniem drużynie odpowiednich kart problemowych, z jakimi ta miała się zaznajomić. Podczas analizowania tych kart w praktyce uczestnicy oceniali swoje własne decyzje przez pryzmat pięciu najważniejszych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do swoich codziennych zajęć.