W jaki sposób można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Różnego rodzaju firmy mogą przyjąć zróżnicowane czynniki jeżeli będzie chodzić o dokonywanie ocen swoich pracowników. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności. Z kolei w innych przypadkach wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia, które mają na celu zmierzyć szczegółowo wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozmaite narzędzia do oceny kompetencji pracowniczych. Wykorzystuje się je na przykład przy zatrudnianiu ludzi do pracy, żeby zweryfikować ich przydatność dla firmy, ale również przy okresowych ocenach swoich pracowników. Do takiej oceny bierze się przede wszystkim wiedzę i umiejętności, lecz w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Spośród sporej liczby oferowanych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najbardziej skuteczną pod tym względem. Statystyki pokazują, że skuteczność jej sięga nawet 76%, jest to poziom, do jakiego pozostałe techniki nawet nie będą się zbliżać. Co oczywiste należy ją w odpowiedni sposób wdrożyć, ponieważ jedynie w takim przypadku proces będzie maksymalnie efektywny.

Międzynarodowi specjaliści opracowali jakiś czas temu dokładne zalecenia, które dotyczą realizacji całości badań. Zwracają przy tym uwagę na kilka ważnych obszarów, które należy brać pod uwagę przy przeprowadzaniu pracowniczych ocen, a których pominięcie może doprowadzić do niepoprawnych wyników.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tutaj właściwa analiza miejsca pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, żeby umożliwić określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to niezwykle istotny punkt, gdyż zależały od niego będą późniejsze zadania, które pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo istotne będzie również stosowanie wielu różnych metod, dzięki którym da się na różnych płaszczyznach oceniać oraz badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna mieć przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Pośród najczęściej używanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.