Literatura dla abiturientów treningów – gry


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą wypracowane na następującym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie opublikowanych na tej stronie lektur w ramach warsztatu Gry Decyzyjne.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż poniższa baza zawiera lektury wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Rozwój Postaw Proaktywnych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Dudeń
 • Poradnik galwanotechnika.
 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych
 • Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle
 • Symulacje negojacyjne – podstawy praktyczne
 • Zbiór zadań z gospodarki elektroenergetycznej
 • Przetwarzanie danych na maszynach cyfrowych klawiaturowych
 • Maszynoznawstwo
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Rachunkowość nie jest trudna
 • Turbogeneratory
 • Elektronizacja zeszyt 2
 • Gospodarka przyrządami pomiarowo-kontrolnymi
 • Konstrukcje żelbetonowe część 2
 • Historia dyplomacji polskiej t.I Połowa Xw.-1572
 • Mistrz – wychowawca
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedzach (dzwięk ,płyta,taśma)
 • Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesowych
 • Ruch ciepła i wymienniki
 • Słownik minimum węgiersko-polski,polsko-węgierski
 • Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
 • Potrawy proste,oszczędne i zdrowe
 • Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce
 • Uwaga azbest
 • Informator nauki polskiej 89/90 tII
 • Zastosowania analogowych układów scalonych
 • Edytory tekstów – wiadomości podstawowe.
 • Word Perfecyt do Windows
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • Spotkanie z Quattro Pro. Samouczek. 155str.20cm.
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Dzieje Polski 1795-1918 Wyd.IV 256 str., 25 cm
 • Elementy ekonomii matematycznej.Statyka 244 str., 20 cm
 • Banki Inwestycyjne 85s,20cm
 • Mechanika ogólna Statyka i kinematyka T.I Wyd.IV 324 str., 24 cm
 • Mega Cad – najłatwiejszy profesjonalny program do tworzenia rysunków technicznych
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 425 str., 21 cm
 • Symulacje marketingowe – podstawy teoretyczne
 • Słownik ekologiczny polsko-angielski 512 str., 21 cm
 • CB i radiokomunikacja Wydanie II 248s 21cm
 • Fizyka t 2 Wyd.8 660s 24cm
 • Franchising 211s 16cm
 • Fundamenty rachunkowości Wyd 1 305s 20cm
 • Pzegląd zarządzania finansami cz.1 371 str,25 cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki Książka pomocnicza dla ucznia Wyd.V 391 str,20 cm
 • Radiestezja- nauka, praktyka, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem 222 str, 21 cm
 • Pracujemy z EXCEL 7.0 PL 315 str, 20 cm
 • Spójrz w okna Windows 508 str,24 cm
 • Chemia jądrowa Wyd.II Zarys problematyki przemian jądrowych 359 str, 24 cm
 • DOS 6.22/7.0 w praktyce Wyd.V 652 str, 25 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska
 • Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami 163 str. 20 cm
 • Optymalizacja systemu UNIX 352 str, 24 cm
 • Fizyka dla szkół średnich 383 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki 358 str, 24 cm
 • Elementy robotyki – Praktyka i elementy manipulatorów i robotów 671 str, 24 cm
 • Chemia wód powierzchniowych
 • Websters third new international dictionary and seven language dictionaryVolume 1,A-G
 • Elementy i podzespoły półprzewodnikowych układów napędowych 289 str, 24 cm
 • HTML 4 Vademecum profesjonalisty Wyd.II D-217 1142str. 24 cm
 • Wprowadzenie do etyki biznesu 584 str, 24 cm
 • Roboty przemysłowe – budowa i zastosowanie 334 str, 24 cm