Scenki biznesowe – tezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • gra strategiczna – „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków” i „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na studium przypadku Polski”
  • gra zespołowa : „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” i „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • zabawa menedżerska : „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej”
  • gra językowa : „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko” oraz „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze”
  • gra komunikacyjna : „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” oraz „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”
  • zabawa komunikacyjna : „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na danych źródłowych z twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” oraz „Kreowanie wizerunku polityka na modelu Facebooca”
  • gra kreatywna : „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego”
  • zabawa językowa : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” oraz „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na przykładzie Przeglądu Gnieźnieńskiego”
  • zabawa zespołowa : „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na danych źródłowych z filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li” i „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny”