Ćwiczenia edukacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Informujemy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Eksperymentalne proponuje się następujące zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa menedżerska : „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF” i „Sposoby zdobywania klientów. Wykorzystanie perswazji w broszurach firm ubezpieczeniowych”
  • symulacja językowa : „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na studium przypadku Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” i „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • symulacja kreatywna : „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” oraz Symulacje W Produkcji oraz „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku”
  • gra słownikowa : „Marketingowa kreacja kobiety” oraz „Optymolizacja serwisów internetowych na modelu witryny E-Bankier.pl”
  • symulacja językowa – „Skuteczność reklamy wyborczej” oraz „Polki we współczesnym życiu politycznym”
  • symulacja zespołowa – „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych” i „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • gra decyzyjna : „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na danych źródłowych z Polski i Macedonii” oraz „Literatura dla dzieci”
  • gra strategiczna – „Szlak Zamków Krzyżackich” i „Wikipedia jako źródło informacji na studium przypadku historii PRL-u”
  • symulacja strategiczna – „Kobieta jako obiekt seksualny w obserwowanych reklamach telewizyjnych i prasowych” oraz „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”