Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można podjąć odpowiednie działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki może dla nich nieść stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.