Aktualności – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Instruktorów Sprzedaży:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym elementem pracy musi koniecznie zostać temat problemowe szkolenie dla reprezentantów handlowych

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • doradca klienta
 • Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji – inspirujące warsztaty praktyczne.
 • Narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań
 • Asertywność menedżera


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „TRZEBOWNISKO” W TRZEBOWNISKU
 • ŚLĄSKI KLUB FANTASTYKI W KATOWICACH
 • STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE „ROCHY” W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH EURO – PARTNER
 • STOWARZYSZENIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH „MOŻNA INACZEJ”
 • STOWARZYSZENIE GÓRNICZE „SUTORIS” IM. ANTONIEGO LANGERA
 • AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE
 • STOWARZYSZENIE „SZANSA DLA GIMNAZJUM”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GDAŃSKU
 • INICJATYWA WOLNA BIAŁORUŚ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA JÓZEFÓW”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ „BRAMA CZADROWSKA” W CZADROWIE
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZAWOI