Gry menedżerskie – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne proponuje się nizej wymienione książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa kreatywna – „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia” oraz „Opiniotwórcza rola mediów katolickich w Polsce na wiarę i poglądy ich odbiorców”
  • symulacja menedżerska – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • symulacja komunikacyjna : „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” i Symulacje Biznesowe i „W syberyjskim piekle studium człowieka”
  • zabawa słownikowa – „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” oraz „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie”
  • gra lingwistyczna – „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym” oraz „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow””
  • zabawa komunikacyjna – „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach” i „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013”
  • symulacja kreatywna – „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej” i „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • gra strategiczna : „Bohater wyalienowany. Synteza na podstawie obserwowanych filmów” oraz „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej”
  • zabawa zespołowa : „Język codzienny gnieźnian” i „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara”