Gry szkoleniowe – materiały do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja strategiczna – „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku” i „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
  • symulacja słownikowa : „Usługi oferowane przez „pływające hotele” linii Cunard” i „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”
  • symulacja językowa – „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku” oraz Gry Negocjacyjne i „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja zespołowa : „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza” oraz „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja lingwistyczna – „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce” i „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na przykładzie literatury i sztuki”
  • gra komunikacyjna : „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym” oraz „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””
  • symulacja edukacyjna – „Etos człowieka w kontekście przemian ustrojowo gospodarczych Polski na podstawie filmu „Edi” Piotra Trzskalskiego” i „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • symulacja menedżerska – „Rap – dialog z rzeczywistością” oraz „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • symulacja językowa – „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” oraz „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013”