Podstawy teoretyczne dla abiturientów treningów – symulacje


Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej materiałów po kursie Symulacje Szkoleniowe.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż następujaca lista zawiera artykuły wychodzące poza klasyczną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Kształcenie Kompetencji Zespołowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Tymon Murań
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Aldowska
 • Elektrotechnika samochodowa. /prot. nr 37-zamiany/ 206s 23cm
 • Uproszczone obliczenia oświetlenia ogólnego
 • Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.
 • Symulacje produkcyjne – fundamenty teoretyczne
 • Ciężka praca fizyczna
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
 • Skrawanie i narzędzia
 • Transport wewnętrzny
 • Poradnik dla mechaników
 • Przekładanie stożkowe i hipoidealne
 • Pascal Język wzorcowy – Pascal 6000
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko – polski
 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce t.II K-P
 • Przenośniki ZBP
 • Dokształcanie i doskonalenie w zakresie ochrony pracy Wyd. II popr. I uzup.
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski
 • Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesowych
 • Encyklopedia techniki Przemysł lekki
 • Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
 • Szklarstwo budowlane
 • Odżywianie ludzi starszych
 • Podstawy teorii maszyn i mechanizmów
 • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Obciążenia cieplne turbin parowych.
 • Słownik informatyczny angielsko-polski.
 • Zarys technologii chemicznej.
 • Spawanie gazowe i elektryczne
 • Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.
 • Novell A do Z. 244str.,23cm.
 • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD 264 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa wyd 2 417str,20cm
 • Związki tlenowe pierwiastków bloku sp 339 str., 21 cm
 • Marketing w małych i średnich firmach 261 str., 20 cm
 • Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
 • Zbiór zadań z fizyki T.2 Wyd.VIII Dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 351 str., 20 cm
 • Symulacje dla dorosłych – fundamenty teoretyczne
 • Vademecum prawne bezrobotnego St.pr.10.05.94 248 str., 20 cm
 • Matematyka – rozwiązania zadań maturalnych „94 – średnie szkoły zawodowe 357 str., 24 cm
 • Leksykon polskich pisarzy współczesnych T.1 A-M 615 str., 24 cm
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. WydI. 324str.,23cm.
 • AutoCAD 12 PL t 2 Dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników 552 str., 20 cm
 • Analiza matematyczna – podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I.B
 • Świat Zofii wyd 3
 • Pracownia fizyczna Wyd.VIII 546 str, 24 cm
 • Logika praktyczna Wyd.XIX 283 str, 24 cm
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach 20 cm
 • Materiały inżynierskie cz.1 Wyd.II Właściwości i zastosowania 338 str, 24 cm
 • A-Z sprawności fizycznej.Atlas ćwiczeń
 • Teoria obwodów elektrycznych – zadania 355 str, 24 cm
 • Nauka administracji 191 str, 21 cm
 • Banki – rynek, operacje, polityka 345 str, 24 cm
 • Prawo administracyjne 427 str, 24 cm
 • Prawo administracyjne 508 str, 24 cm
 • Przewodnik elektryka 215s 24cm
 • Matematyka – egzamin wstępny na wyższe uczelnie – zbiór zadań 351 str, 20 cm
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych 333 str, 24 cm
 • Pestycydy 276 str, 24 cm
 • Windows 2000 Professional 416 str. 24 cm
 • Anatomia człowieka T. V Wyd. IV (III)