Podstawy teoretyczne dla abiturientów szkoleń – symulacje


Gry szkoleniowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na poniższym materiale wiedzowym.
Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas wykładów i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przejrzenie przedstawionych tu źródeł przed wykładem Symulacje Biznesowe.
Pragniemy dodać jednocześnie, że przedstawiona tu lista zawiera opracowania wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Rozwój Cech Proaktywnych w Konkurencyjnej Organizacji, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Balzak
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Maleńka encyklopedia wielkiej cybernetyki
 • Przetwarzanie danych w systemie maszyn analitycznych
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Technologia aparatów elektrycznych
 • Termodynamika procesów nierównowagowych
 • Maszynoznawstwo dla ZSZE
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Przewodnik dyżurnego ruchu
 • Niezawodność zasilania zakładów przemysłowych energią elektr.
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokościach
 • Słownik techniczny. Akustyka techniczna
 • Maszyny elektryczne małej mocy
 • Fizyka-krótki kurs dla inżynierów.
 • Łożyska tłokowych silników spalinowych
 • Wprowadzenie do teorii pomiarów
 • Poradnik spawacza elektrycznego
 • System motywowania w przedsiębiorstwie
 • Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej
 • Encyklopedia zdrowia dziecka
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego.
 • Urządzenia do uzdatniania wody.Zasady projektowania i przykłady obliczeń
 • Podręcznik geriatrii dla lekarzy
 • Mała encyklopedia medycyny t3 P-Z
 • Podzespoły elektroniczne półprzewodniki Przewodnik
 • Word Perfcet 5.1
 • Statgraphics statystyczna analiza pomiarów
 • Laboratorium mikrokomputerowe
 • Od PC do WORKSTATION czyli jak zostać użytkownikiem systemu UNIX.
 • Podstawowe kroje pism.CorelDRAW & Windows”.
 • Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
 • Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd II 511s,24cm
 • Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa 148 str., 24 cm
 • Komputer doskonały Konfiguracja optymalizacja PC Wyd I 297s 24cm
 • Kodeks pracy St.pr.20.04.94 561 str., 18 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Prawo spółek wraz z komentarzem i pełnymorzecznictwem Wzory pism Wyd IV poszerz one 419s 20cm
 • Mechanika konstrukcji dla architektów Przykłady obliczeń 363 str., 24 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I a Wyd.VIII 460 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 15 320s 24cm
 • Leksykon elektryka /10/
 • ABC komputera 273 str,24 cm
 • Auto LISP czyli programowanie AutoCADa dyskietka 570 str,24 cm
 • Chemia – Pzegląd i zastosowania Wyd.IV 716 str,24 cm
 • OS/2 Warp 3 w.polska i angielska 251 str,24 cm
 • Skrawanie i narzędzia – podręcznik dla technikum Wyd.XV 543 str, 24 cm
 • Elementy technologii spawalniczych 281 str. 24 cm
 • Technologia chemiczna Wyd.VIII 468 str, 24 cm
 • Inżynieria finansowa 432 str, 24 cm
 • Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice 499 str, 24 cm
 • Pzegląd teorii obwodów T.2 Wyd.III 410 str, 24 cm
 • Połaniec królewskie miasto dzieje i osobliwości 112s 21cm
 • Wideofilmowanie 231 str, 30 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego + D-31 1056 str, 20 cm
 • HTML – podręcznik użytkownika 623 str, 24 cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • Imperialny Poradnik gracza 224 str, 24 cm
 • Wspomaganie komputerowe CADCAM Wspomaganie konstrułowania ukł.redukcji drgań i hałasu maszyn 452s 24cm
 • Chemia fizyczna – zbiór zadań z rozwiązaniami 790 str, 24 cm
 • Zachowania człowieka w organizacji 255 str,20 cm