Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – egzamin – Kurs InstruktorskiZ dniem dzisiejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Instruktorów Zarządzania:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym etapem egzaminu będzie temat szkolenia dla działów personalnych

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Budowanie marki
 • zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
 • szkolenia z tworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracownikow
 • Po pierwsze pracownik – zarządzanie energią, motywacją i wydajnością pracowników


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KRZYŻANOWICE I OKOLIC
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BRATEK”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POZNANIU, GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW „TU”
 • FUNDACJA „FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM”
 • CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM „KRZYK CISZY”
 • KASZUBSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE
 • PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „ISKIERKA NADZIEI”
 • „FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT”
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • FUNDACJA „NA RATUNEK DZIECIOM Z DOLNEGO ŚLĄSKA”
 • KLUB KOSZYKÓWKI „KING WILKI MORSKIE”