Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr BIJD/79 6 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Negocjacji
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świecki oraz włoszczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Jarosław” S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARPIS S.A., Elektrownia Rybnik S.A. , HEMAG H. Guziak, spółka jawna, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , Spółdzielnia Mieszkaniowa „STUDENT” , AMBER-NET ŁUKASZ SIEPSIAK, DIMARK , Janinex Janina Pajda, OUTPUT42 sp. z o.o., SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich , Electrum sp. z o.o., Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek, Optimus S.A.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.