Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr PGX/22 8 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Plan debata podczas konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Audyt efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Mazurach
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bolesławiecki oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTAŃ”, Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o., Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX ŁAŃCUT” Sp. z o.o., mdh sp. z o.o., Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , Telewizja Kablowa Studio , BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL, Easy Software Marek Roj, Handlostacja.pl Sp. z o.o. , Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., PAWBOL , Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o., AMBERLINE , NET-ART Paweł Rymarczyk, Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.