Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością sytuacja tego typu występuje w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu będzie korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla całości gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Takie hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują znikanie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.