Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, pozwalających zbadać zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można rozpocząć odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną poważniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.