Ćwiczenia biznesowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe dopuszczamy poniższe publikacje do pracy dyplomowej:

  • zabawa menedżerska : „Mechanizmy reklamy. Obserwacja zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym” i „Człowiek wobec śmierci. Weryfikacja kulturowa na studium przypadku ocenianych religii świata”
  • symulacja lingwistyczna – „Poetyka listu romantycznego na przykładzie korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu” i „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich”
  • symulacja komunikacyjna : „Sposoby perswazji wykorzystywane w czasopismach kobiecych” i Coachingowe Symulacje W Produkcji i „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja strategiczna : „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” i „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian”
  • zabawa menedżerska – „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim” i „Mistyka gór w katolicyźmie polskim”
  • zabawa kreatywna : „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne” i „Świete drogi Europy”
  • zabawa lingwistyczna : „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” i „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na danych źródłowych z filmu”
  • gra decyzyjna : „Fotometeory i ich charakterystyka” oraz „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • gra językowa – „Pismo linearne B Grecja nykeńska w świetle zabytków pisma” oraz „Wizerunek Kościoła katolickiego na łamach czasopism „NIE”, „Tygodnik Powszechny”, „Nasz Dziennik””