Ogłoszenie – weryfikacja – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów HR:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Głównym etapem egzaminu musi koniecznie zostać moduł interpersonalne treningi z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Plan marketingowy
 • Kompleksowe zarządzanie projektem – ludzie i metodyka
 • Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
 • WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
 • JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSACH
 • CHRZEŚCIJAŃSKI RUCH SPOŁECZNY „DOBRO WSPÓLNE”
 • „STOWARZYSZENIE POMOCY – SERCE LUDZI ZIEMI BIELSKIEJ W BIELSKU PODLASKIM”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJI CZŁOWIEKA DOROSŁEGO
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE „NERKA”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARCIARSTWA I PRZYRODY
 • FUNDACJA „OSTOJA”
 • „CARITAS BLIŹNIM”
 • KOŁO ŁOWIECKIE „ZIEMIA ROPCZYCKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • FUNDACJA SZKWAŁ – MORZE DLA MŁODZIEŻY
 • LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „ŚWIT” KAMIEŃSK