Scenki komunikacyjne – założenia do zaliczenia


Zawiadamiamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne akceptuje się poniższe książki do superwizji końcowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” i „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury”
  • gra zespołowa : „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” oraz „Kulturowo-Językowy obraz wampira w cyklu „Błękitnokrwiski Melissy de la Cruz”
  • gra komunikacyjna – „Dramat życia obozowego w wybranych utworach literackich” i Gry Biznesowe W Produkcji i „Kobiety w epoce elżbietańskiej”
  • symulacja lingwistyczna : „Tragizm ludzkiej egzystencji w pierwszych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” oraz „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • symulacja lingwistyczna – „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej” oraz „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • zabawa biznesowa : „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” oraz „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • symulacja menedżerska : „Popularyzacja nauki w wywiadach prasowych” oraz „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno”
  • gra strategiczna : „Synteza mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” oraz „Serial jako skuteczna reklama”
  • zabawa menedżerska – „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia” oraz „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą”