Scenki strategiczne – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe akceptujemy prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna” oraz „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu”
  • symulacja słownikowa : „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” i „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych”
  • symulacja lingwistyczna – „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej” i Gry Szkoleniowe i „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk”
  • zabawa zespołowa : „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” oraz „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze”
  • gra edukacyjna : „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku” i „O jedności Europy na danych źródłowych z wybranych tekstów Jana Pawła II”
  • symulacja strategiczna – „Kariera zawododa kobiet na studium przypadku czasopism kobiecych w Polsce” i „Obraz harcerstwa gnieźnieńskiego utrwalony w pamięci społecznej”
  • zabawa językowa – „Hip hop jako komunikacja subkulturowa” oraz „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela”
  • symulacja lingwistyczna : „Zawiłe ścieżki pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-2004” i „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon”
  • gra słownikowa : „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni” oraz „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności”