Gry komunikacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne zalecamy nizej wymienione tezy do pracy dyplomowej:

  • symulacja zespołowa : „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości” oraz „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • zabawa komunikacyjna – „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” i „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • symulacja językowa – „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” i Planszowe Gry Szkoleniowe oraz „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)”
  • gra zespołowa : „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” i „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • symulacja biznesowa – „Cyganie w Polsce. Problematyka historyczno – kulturowa a współczesność” oraz „Dziecko w Islamie. Obserwacja kulturowa”
  • zabawa biznesowa : „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku” oraz „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej”
  • zabawa menedżerska – „Wulgaryzmy w telewizji” i „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya””
  • gra strategiczna – „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” oraz „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”
  • symulacja edukacyjna – „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej” i „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”