Wyjazdy Team Building – Jubileuszowy Kongres


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy tu i teraz dziękują w imieniu Rady Nadzoreczej za czas poświęcony na doaradztwo i mentoring – podpisano: Leokadiusz Markiewicz, Dezyderiusz Cichowski, Tymoteusz Boliński i Dymitr Jaśniak

 • Bezpieczeństwo. Wiedza praktyczna – dyscyplina nauki – kierunki studiów
 • Piąty Warsztat Trenerów Ds. Rozwoju Wyjazdy Integracyjne Wrocław
 • 70-lecie ekonomii Polskiej na Ziemiach Zachodnich a także Północnych. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.
 • Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej.
 • Instytucje edukacyjne w Krakowie oraz na ziemiach regionalnych w XIX i na początku XX wieku
 • PANorama 2015 POZnan
 • Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
 • Spotkanie integracyjne Międzyuczelniane pt. Roszczenia rewindykacyjne późnych przesiedleńców
 • Następcze działanie roślin strączkowych na zboża oraz rzepak
 • Śląska Inżynieria Biomedyczna
 • Inkluzja społeczna skazanych
 • V Szkolenie menedżerskie team building „Zarządzanie informacją w nauce”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dydaktyczno-logistyczna Energia – Ekologia – Etyka
 • Doświadczenia, eksperymenty obserwacje w nauczaniu przyrody poprzez zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu