Otwarte szkolenia HR

 • Fabryka Innowacji
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych procedury zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze – szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne e-usługi przetwarzania mowy firmy VOICE LAB: e-odszumianie, e- rozpoznawanie (zamiana mowy na tekst), e-formularz głosowy, podyktujSMS, e-informacje dla osób niepełnosprawnych – szkolenia z zarządzania projektem i anglojęzyczne szkolenia z zarządzania projektem
 • modernizacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i uruchomienie – warsztaty sprzedażowe
 • Konferencje Ze Sprzedaży W Zabrzu – warsztaty zamkniete i weekendowe szkolenia z zarządzania czasem
 • Interaktywna nauka jazdy przez internet
 • mobilna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – warsztaty z komunikacji
 • zdalny serwis usług turystycznych 3dtraveladvisorcom – treningi zamkniete
 • Komputerowa, automatyczna kontrola spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding proces ( FACS ) –
 • legaltoppl – wielopłaszczyznowa, zdalna struktura dla firm prawnych służąca kreacji wizerunku zewnęrznego – szkolenia z zarządzania czasem
 • Music Wave – innowacyjne indywidualizowane e-narzędzie skutecznego audiomarketingu
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi firmowe
 • Nowoczesne tarczowe okładziny oraz kompozytowe wstawki hamulcowe do ciężkich kolejowych pojazdów trakcyjnych – szkolenia HR
 • Pack proces Sp z oo-unowocześnienie na rynkach zagranicznych dzięki Planowi dynamizacji importu – treningi zamkniete
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan ekspansji importu szansą dla Cons Control system na otwarcie się na rynki zewnętrzne – warsztaty ze stresu
 • POLAPGEN-BD „rozwiązania biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę” – treningi biznesowe
 • Pozyskanie doradztwa niezbędnego dla debiutu spółki VIDIS na rynku NewConnect
 • Prace rozwojowe prowadzące do uruchomienia modernizacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego – szkolenia ze stresu
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zagwarantowanie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych – szkolenia z asertywności
 • REPORTER – nowa e-usługa na rynku zarządzania procesami logistycznymi w branży FMCG
 • rozwój importu – treningi z zarządzania czasem
 • unowocześnienie importu szansą na skok technologiczny firmy STYROKON Sp z oo
 • unowocześnienie działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia z konfliktów
 • SKOK TECHNOLOGICZNY FIRMY POPRZEZ eksport WYTWARZANYCH PRODUKTÓW-przygotowanie planu rozwoju importu
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – szkolenia biznesowe
 • skok technologiczny platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im MNenckiego Polskiej Akademii Nauk
 • SMT OPTYMALIZACJA – opracowanie i implementacja nowoczesnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym – treningi z komunikacji
 • Strategia intensyfikacji energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: sporządzenie technologii i implementacja produkcji – treningi z przywództwa
 • Uruchomienie produkcji siłowników z zastosowaniem innowacyjnej procedury zgrzewania tarciowego FSW – szkolenia z komunikacji
 • Uzyskanie patentu na świat dla urządzania do napełniania worków piaskiem o nazwie TRRIO
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego koncepcji intensyfikacji importu – szkolenia z przywództwa
 • Wielomodułowy proces infuzyjny nowej generacji Medima PKWiU – 33101 – warsztaty HR
 • elektronicznego
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – treningi z przywództwa
 • Zaprocesowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia – warsztaty z przywództwa
 • pozyskanie i implementacja procesu B2B umożliwiającego zespołową /wspólnie z firmami partnerskimi/ realizację planów budowlanych
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia zamkniete
 • nabycie usług doradczych dla opracowania harmonogramu ekspansji eksportu firmy UNIWAG – treningi z asertywności}