Szkolenia Team Building – Bieszczadzki Panel


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, z ukłonami składają wyrazy wdzięczności ze strony Grupy Kapitałowej za czas poświęcony na udzilone licencje i know how – podpisano: Cecyliusz Gontarz, Bartłomiej Franiel, Chrystian Kil i Jakub Kołodziej

 • MIĘDZY STADIONEM A TRYBUNAMI… SPORT, SPORTOWCY a także POLITYKA W XX W., CZASACH NAJNOWSZYCH oraz OBJĘCIACH TOTALITARYZMÓW
 • Lubelski Kongres Kierowników Personalnych Spotkania Team Building
 • Energetyczne Forum Nauki i mikroekonomii
 • „Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle”. Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii oraz teraźniejszości.
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building „EDUKACJA-AKTYWNOŚĆ-ROZWÓJ Niezwykła dydaktyka dla każdego dziecka” 28-29 kwietnia 2016r. Politechnika Koszalińska
 • III Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych
 • III Spotkanie Cykliczne team building – Obsługa klienta determinantą sukcesu w łańcuchu dostaw
 • Sympozjum Publicystyczne – Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej
 • IV Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne a także Zdsrowie Publiczne” pt. Przewlekła choroba-przewlekłe zakażenie.”
 • XXI Tatrzańskie Sympozjum Kwartalne „metodyka Jutra”
 • VI Szkolenie biznesowe ekspertów ,,ORGANIZACJA”, w formalnych obszarach Narodowego Programu Leśnego: ,,Lasy a także gospodarka leśna w kulturze jak również dziedzictwie narodowym”
 • Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka „Człowiek – ciało jak również duch”.
 • Okręg podkarpacki na tle ogólnokrajowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa POSTĘPY W PREWENCJI, DIAGNOSTYCE oraz TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO U DZIECI