Granty Europejskie na warsztaty z zarządzania


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Lubuski Program Strukturalny” do kolejnego etapu zaakceptowano poniższe granty:

 • zbudowanie cyfrowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie mobilnej platformy dla podróżujących, wykorzystującej geolokalizację, udostępniającej informacje tworzone przez użytkowników w czasie rzeczywistym – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Z Planowania Strategicznego W Łodzi – warsztaty firmowe
 • zbudowanie Platformy elektronicznej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – treningi interpersonalne
 • wypracowanie portalu doradczego Energoportal – szkolenia handlowe
 • wypracowanie prototypu, a następnie uruchomienie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT – warsztaty z zarządzania projektem
 • wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez wdrożenie modelu B2B – szkolenia z przywództwa
 • zwiększenie konkurencyjności i promocji marki Zebu na rynkach zagranicznych – treningi menedżerskie
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion – mieszkańców Gminy Ełk” – szkolenia z asertywności
 • modyfikacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – warsztaty negocjacyjne
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i implementacja nowoczesnych metodyki produkcji świec – szkolenia z delegowania
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – treningi biznesowe
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – warsztaty HR
 • Doradztwo importowe szansą poprawy konkurencyjności firmy HAK-HOL na rynkach zagranicznych – szkolenia z przywództwa
 • e-Deklaracje 2 – treningi miekkie
 • eHarmonogram – stworzenie innowacyjnego serwisu elektronicznego świadczącego e-usługi w zakresie planowania i harmonogramowania inwestycji – szkolenia z przywództwa